15 procent minder files in Nederland in 2012

De afgelopen drie jaar is het verkeersvolume in het eerste kwartaal afgenomen. Dit geeft een indicatie voor de verkeersdrukte en economische prestaties in de rest van het jaar. Uit onderzoek van INRIX, een internationale leverancier van verkeersinformatie en verkeersdiensten, blijkt dat 2012 geen uitzondering was. De jaarlijkse ‘Traffic Scorecard’ van INRIX laat zien dat het aantal files in Europa daalde met 18% en in Nederland met 15%. De economische crisis speelde een rol bij deze daling.

De trend zet zich voort in 2013, met een daling van het aantal files in Europa met 23% in het eerste kwartaal. Dit betekent dat automobilisten bij elkaar 27 uur minder in de file doorbrengen dan vorig jaar en dat de EU waarschijnlijk weer een moeilijk economisch jaar tegemoet gaat. ‘Er is altijd een sterk verband geweest tussen de economische toestand en het aantal files op de wegen. Die laten zien dat mensen werken en forenzen, uit eten gaan of boodschappen doen, en dat bedrijven hun producten vervoeren’, zegt Bryan Mistele, President en CEO van INRIX. ‘Gezien het feit dat de werkloosheid een recordhoogte bereikte in 2012 en het vermogen van de Europese huishoudens met 13,6% daalde naar 10,9 biljoen dollar, is het niet verrassend dat het aantal files aanzienlijk is gedaald.’
De situatie in Nederland: een terugblik op 2012 en de verwachting voor 2013
In totaal stond de Nederlandse automobilist gemiddeld 52 uur in de file in 2012. Vergeleken met de 61 uur in 2011 is dat een daling van 15%. De Nederlandse automobilisten besteden echter nog altijd meer tijd in het verkeer dan automobilisten in Engeland, Duitsland en vele andere Europese landen. Alleen in België stonden automobilisten nog negen uur langer in de file dan in Nederland.De filecijfers blijven een daling vertonen in het eerste kwartaal van 2013. De eerste resultaten laten een daling zien van 26% in Nederland, en vier uur minder filetijd dan in 2012.Rotterdam was in 2012 de stad met de meeste files van Nederland en de vierde Europese stad met 71 file-uren. Nummer twee op de Nederlandse lijst was Utrecht, waar automobilisten in totaal 61 uur in de file doorbrachten. Ondanks deze hoge aantallen laten alle zes de geanalyseerde steden in Nederland een daling van het aantal files zien, als gevolg van de stijgende werkloosheid, hoge brandstofprijzen en minder uitgaven door de consument.
De situatie in Europa: een terugblik op 2012
Van de dertien landen in de analyse zijn de landen waar de crisis het hardst toeslaat, ook de landen waar het aantal files het meeste daalde. Zelfs de sterkste economieën vertoonden een filedaling in 2012 – de daling zette ononderbroken door in de hele eurozone, tot nog eens 0,6% in het vierde kwartaal. In 2012 daalde het aantal files in alle Europese landen behalve Luxemburg, waar juist een stijging van 29% plaatsvond.
Gebruik van Big Data
De Traffic Scorecard van INRIX is gebaseerd op de analyse van triljoenen gegevens, afkomstig uit INRIX’ eigen historische database met real-time gegevens. Deze gegevens worden gebruikt door autofabrikanten zoals Audi, BMW en Toyota, makers van navigatieapps, overheden, bedrijven en de media. De gegevens helpen automobilisten elke dag met het besparen van tijd en brandstof en voorkomen van frustratie. De enorme hoeveelheid gegevens wordt aangeleverd door ruim honderd bronnen, waaronder zogeheten crowd-sourced data afkomstig van taxi’s, shuttlebussen, bestelwagens, vrachtwagens die internationaal vervoeren, particuliere auto’s en mobiele apparatuur. Elk gegevensrapport van deze met GPS uitgeruste vervoermiddelen en apparaten bevat de snelheid, locatie en rijrichting van een specifiek voertuig op een specifieke datum en tijd. Bij het opstellen van de Scorecard analyseert INRIX de hele dag door de informatie van ruim een miljoen kilometer aan snelwegen en secundaire wegen in Europa en ruim 3 miljoen kilometer aan wegen in Noord-Amerika. Daarmee wordt de uitgebreidste en snelste file-informatie gegenereerd voor de grootste stedelijke gebieden in vijftien landen.Dezelfde gegevens worden ook gebruikt voor INRIX Traffic, een gratis app waarmee automobilisten files kunnen vermijden. De app biedt hun de snelste routes van huis naar het werk, aanbevolen vertrektijden en reistijden, fileverwachtingen en persoonlijke waarschuwingen naar gelang de gekozen route. Meer informatie over INRIX Traffic is te vinden op http://inrixtraffic.com/.
Over de INRIX Traffic Scorecard
De INRIX Traffic Scorecard meet het fileprobleem van een land op unieke wijze, zonder de traditionele beperkingen van wegsensoren en statistische verzamelmethodes. Er wordt gebruikgemaakt van real-time gegevens die via crowd-sourcing worden verzameld van daadwerkelijke voertuigen die zich voortbewegen over de hoofdwegen in stedelijke gebieden. Meer informatie over de files in Nederland en een vergelijking van de cijfers met andere landen, zijn samen met een managementsamenvatting van de onderzoeksresultaten te vinden op scorecard.inrix.com. De grote hoeveelheid gegevens waarop de INRIX Traffic Scorecard is gebaseerd, is direct onder licentie verkrijgbaar, voor verdere analyse en evaluatie door overheden en bedrijven.
Over INRIX
INRIX is een van de snelst groeiende big data technologiebedrijven ter wereld. Het bedrijf analyseert Big Data om de gevolgen van files voor personen, de economie en het milieu te verminderen. De geavanceerde technologieën voor intelligente gegevensverwerking en verkeersverwachtingen worden gebruikt door autofabrikanten, bedrijfswagenparken, overheden en nieuwsmedia om de navigatie van hun automobilisten te vergemakkelijken. Haar visie is eenvoudig: files oplossen, bestuurders helpen, planningen verbeteren en handel versoepelen.Door middel van navigatieapparatuur of -apps, verkeersinformatie op de radio of de INRIX Traffic-app kunnen meer dan 150 miljoen bestuurders vertrouwen op accurate verkeersinformatie en andere diensten. Daarmee besparen ze dagelijks brandstof en voorkomen ze frustratie. INRIX levert verkeersinformatie over meer dan 2 miljoen kilometer aan wegen in 32 landen en geavanceerde analysetools en -services aan zes branches. Ga voor meer informatie naar http://www.inrix.com/. (SA)

Leave a comment