Europees Parlement wil snelbegrenzer bestelauto

De milieucommissie van het Europees Parlement (EP) heeft maandag ingestemd met voorstellen om de uitstoot van CO2 door bestelauto’s in de EU te beperken. Zo moet er volgens de milieucommissie een gemiddelde emissienorm voor nieuwe bestelauto’s komen van 147 g/km in 2020, ten opzichte van het huidige gemiddelde van 203 g/km. Deze norm zou moeten worden aangescherpt naar 105 – 120 g/km in 2025. Verder wil de milieucommissie dat de maximum snelheid van nieuwe bestelauto’s elektronisch wordt begrensd tot 120 km/u.

TLN is voorstander van strenge CO2-emissienormen voor bestelauto’s, maar vindt het voorstel om voor verplichte invoering van snelheidsbegrenzers onverstandig. Voor eenzelfde categorie voertuigen zouden dan feitelijk verschillende maximumsnelheden gaan gelden. Dit is niet alleen verwarrend, maar ook slecht voor de verkeersdoorstroming. Volgens de milieucommissie is de snelheidsbegrenzer bovendien gunstig voor de verkeersveiligheid. TLN kan deze redenering niet volgen. In Nederland vallen de meeste verkeersongevallen met bestelauto’s op het onderliggende wegennet: provinciale en gemeentelijke wegen waarvoor lagere maximumsnelheden gelden dan 120 kilometer per uur. Een snelheidsbegrenzer heeft derhalve geen nut. Onderzoek heeft eerder uitgewezen dat het creëren van een veiligheidscultuur binnen de onderneming meer effect heeft op de verkeersveiligheid. TLN verwacht niet dat de Transportraad zal instemmen met invoering van snelheidsbegrenzers. (PP)

Leave a comment