Kruispunten maken plaats voor rotondes

Om de opstoppingen in de spits op te lossen en de verkeersveiligheid te verbeteren komt er een rotonde op het kruispunt van de Nieuwe Weteringseweg (N234) en de Koningin Wilhelminaweg (N417) in de gemeente De Bilt. Daarnaast zullen er op de oostelijke toe- en afrit van de A2 aansluiting met Breukelen een aantal maatregelen worden genomen om de filevorming tijdens de avondspits tegen te gaan.

Dit hebben Gedeputeerde Staten vandaag besloten in het kader van het programma Beter Benutten. In dit programma werken de gezamenlijke overheden samen met het bedrijfsleven aan minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Gedeputeerde Van Lunteren: ‘Met deze maatregelen kunnen we zorgen dat iedereen beter kan doorrijden, en nog op een veiliger manier ook. Twee vliegen in één klap dus.’

In Breukelen zal er een bypass komen tussen de noordelijke en westelijke tak van de rotonde voor het verkeer dat de A2 verlaat in westelijke richting (naar Kockengen). Ook zal er een doseerinstallatie worden geplaatst op de oostelijke tak van de rotonde, bij de Amerlandseweg.

In De Bilt zal het bestaande kruispunt worden vervangen door een rotonde. De maatregelen in beide plaatsen zullen in 2014 worden uitgevoerd. (SA)

Leave a comment