Wegvervoer wacht ‘zeer forse kostenstijging’ in 2023

Voor verladers, eigen vervoerders of beroepsgoederenvervoerders is het van cruciaal belang om inzicht te hebben in de kostenontwikkelingen van het wegvervoer. Onderzoeksbureau Panteia heeft in november het rapport ‘Kostenontwikkeling in het wegvervoer van 2022 en 2023’ gepubliceerd. Ieder jaar kijken veel transportondernemers reikhalzend uit naar dit rapport.

Wat staat er in het rapport?

Het rapport geeft informatie over de prijsontwikkeling van de kosten in het binnenlands en grensoverschrijdend wegvervoer. Naast gegevens over de opgetreden kostenontwikkelingen van het voorgaande jaar worden ook de verwachtingen voor het komende jaar weergegeven. Eigenaar Peter: “Dit jaar is het rapport extra belangrijk, want veel onzekerheden bepalen de toon. De afgelopen jaren is bewezen dat transport van vitaal belang is.”

Kosten wegvervoer stijgen

De kosten van het wegvervoer zullen in 2023 fors stijgen met 8 tot 11,2 procent, exclusief brandstofkostenontwikkeling. Peter: “Per 1 januari 2023 voeren wij een NEA prijsverhoging door van 9,4 procent.” Ondernemers kampen met grondstoffentekorten, hoge energieprijzen, een sterk oplopende inflatie en een blijvend krappe arbeidsmarkt. De krappe arbeidsmarkt resulteert in een hoger personeelsverloop, waardoor bedrijven meer kosten voor werving en selectie en voor opleidingen maken. Tegelijkertijd is de noodzaak om de energietransitie te versnellen vergroot. Dit heeft zijn weerslag op de kosten in het wegvervoer.

Download ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer in 2022-2023’.

Wil jij meer informatie over de kostenontwikkelingen van 2022 en de verwachtingen voor 2023? Download hier de pdf.

Leave a comment